powt

Rok szkolny 1985/86

 

Należąca do czołówki wojewódzkiej w sportowym współzawodnictwie Szkoła Podstawowa nr 9 w Radomsku doczekała się wspaniałych  obiektów  sportowych.

—Ich   budowę   rozpoczęliśmy   w 1980 r. — informuje przedstawiciela „TP" dyrektor szkoły — JÓZEF BĘBEN.   —   Zawiązał   się Społeczny Komitet  Budowy,  którego  pracami  kierował JAN KOWALCZYK, dyrektor radomszczańskiego    POM, Ta firma była też generalnym wykonawcą  robót  Ponadto otrzymaliśmy też wydatną pomoc od zakładu opiekuńczego szkoły Fabryki Maszyn oraz od Zakładów Przemysłowych   „Komuna   Paryska" i  innych zakładów i instytucji miasta. Duży wkład  pracy  włożyli też rodzice,  a także  uczniowie.    Wartość wykonalnych prac  wynosi 9 mln zł, przy   czym  połowa   tej   kwoty    to wkład  pracy  społecznej.

—Dzisiaj zespół  obiektów   sportowych  przy naszej szkole jest  już gotowy. Powstało boisko piłkarskie, trawiaste dla trampkarzy, są też asfaltowe  boiska do    koszykówki, siatkówki i  piłki ręcznej.;    Stadion wyposażono  też   w  liczne  urządzenia   potrzebne   do   uprawiania   lekkiej atletyki. Jest 5-torowa, 300 m bieżnia, która na 100 m  prostej ma  6 torów, są po  dwie skocznie do skoku w dal i wzwyż, są również  stanowiska do  pchnięcia  kulą oraz  rzutu  oszczepem  i   dyskiem.

Jak więc z tego wynika, blisko tysięczna rzesza uczniów radomszczańskiej „Dziewiątki" otrzymała wspaniałe obiekty do uprawiania sportu i sądzimy, że już za kilka lat zaowocuje to jeszcze lepszymi wynikami w sportowym współzawodnictwie szkolnym. Duży wkład pracy w budowę i urządzanie obiektów wnieśli też nauczyciele wf w tej szkole — GRZEGORZ SALA I MAREK KLUZA.

 

28 września 1985 r, po pięcou latach budowy, nastąpiło uroczyste przekazanie do użytku Zespołu Boisk Sportowych. Uroczystość została połączona z podsumowaniem Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego w roku 1984/85 oraz z inauguracją Roku Sportowego 85/86

NA otwarcie przybyli liczni zaproszeni goście: władze polityczno-administracyjne województwa i miasta, władze Z.O.W. S.Z.S. delegacje radomszczańskich szkół, reprezentacje ośmiu rejonów sportowych oraz grono pedagogiczne, rodzice i młodzież naszej szkoły.

 

Uroczystość otworzył dyr. szkoły mgr J.Beben.

 

Przew K.R. mgr L.Ociepa wręcza dyrektorowi akt przekazania zespołu boisk.

 

A. Bąkiewicz odczytuje tekst ślubowania

 

Najbardziej zaangażowani członkowie Społecznego Komitetu Budowy, dyrekcja oraz nauczyciele otrzymali odznaczenia i nagrody.

 

Po symbolicznym przecięciu wstęgi, odbył się pokaz muzyczno-ruchowy w wykonaniu uczennic naszej szkoły, a następnie finał wojewódzki sztafet sprinterskich oraz olimpijskich.

 

powrót